terapie - radiestezja i bioterapia

Idź do spisu treści

Menu główne:

terapie

      I

Radiestezja terapeutyczna jest bardzo podobna w swej istocie do klasycznej bioterapii. Promieniowanie kształtu, które wykorzystuje radiestezja terapeutyczna jest niezaprzeczalne.Osoby poddające się terapii bardzo często potrafią powiedzieć, mając zamknięte oczy, nad którą częścią ciała terapeuta wykonuje zabieg.
Podstawową terapią wykonywaną wahadłami, kryształami diamentowymi bądź rękami jest oczyszczanie miejsc zanieczyszczonych negatywnymi energiami. Jest to podstawowy pierwszy zabieg, który umożliwia przejście do następnych terapii dokładnie tak samo jak w medycynie kalsycznej najpierw odkarza się miejsce do zabiegu a potem przystępuje do właściwych czynności.

  III
Innym aspektem oddziaływania na zaburzenia w organizmie jest praca nad czakrami i/lub w polu energetycznym człowieka w myśl zasady
duch (wyższa świadomość) sprawuje władzę nad materią
zaczynając pracę od siódmej najsubtelniejszej warstwy energetycznej i po kolei coraz niższe warstwy aż do poziomu materii.

   II
Drugim etapem jest praca wahadłem w radiestezji, a dłońmi w bioterapii, nad bolącym lub źle pracującym narządem.  Praca ta może być dwojakiego rodzaju, tzn. można przekazywać bezpośrednio do narządu energię o określonych częstotliwościach określanych w radiestezji kolorami bądź posiłkować się filozofią TMC i działać w ramach teorii pięciu elementów i zależności Ying Yan.      Rysunek obok.

Jeżeli założymy, że w jednym elemencie jest zaburzenie to łatwo zauważymy, że przenosi się to na wszystkie elementy w większym lub mniejszym stopniu. Każdy element od każdego innego elementu jest zależny, dlatego w tradycyjnej medycynie chińskiej (TMC) nie rozpatruje się zespołów chorobowych, które funkcjonują w medycynie akademickiej, przyjmuje się że organizm jest całością, dlatego też uważam, że podejście holistyczne jest najwłściwsze. Jeżeli dołożymy do każdego z elementów  smaki: słony, kwaśny, gorzki, słodki, ostry to pojawiają się dodatkowe informacje o organiźmie, jeżeli dołożymy jeszcze kolory i emocje to znów mamy więcej informacji, które pomagają w rozpoznaniu nierównowagi w organiźmie a wtedy łatwiej można zaradzić problemom.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego